Brief aan Lieselot

Lieselot Tierenteyn postte daarnet in dit eigenste forum het volgende:

“Omg ik zit met een verslaving. Oh wat vind ik het leuk om nieuwe boeken te kopen.Is dit herkenbaar? Ik heb meer boeken dan ik kan lezen. En dan vragen ze in de winkel ‘amai heb je al al die boeken uitgelezen?’ En dan moeten schoorvoetend toegeven van nie “😂

En omdat we Lieselot’s verzuchtingen niet onbeantwoord wilden laten, het volgende:

Beste Lieselot,Dat gevoel dat je beschrijft is voor velen op dit forum vermoedelijk héél erg herkenbaar. Beter nog, in de literatuur is bibliofilie (en zijn overtreffende trap, bibliomanie) een onderwerp op zich. Als je je overigens echt zorgen wil maken moet je eens het boek “Vergeten boeken – Literaire curiosa en rariora, boekenvrienden en bibliomanen” van Ed Schilders lezen. Je zal merken dat jouw ontluikende verslaving er voorlopig nog ééntje is van het relatief onschuldige soort.En wat met die vraag betreft die alleen niet boekenliefhebbers stellen: “heb je die boeken allemaal gelezen” ? Wel, om die afdoende te beantwoorden moet je zeker Pierre Bayard’s “Hoe te praten over boeken die je niet hebt gelezen” lezen. Bayard poneert daarin de hoogst valabele stelling dat je niet eens al die boeken in je boekenkast hoeft te lezen. Gewoon het feit ze te hebben draagt bij tot je welzijn én je geletterdheid. Overigens gaat er niks boven een goed gesprek over een boek dat je (nog) niet gelezen hebt, en nog liefst met iemand die datzelfde boek ook niet gelezen heeft.Immers, we bewaren (spijtig genoeg) geen hele boeken in ons geheugen, geen hele paragrafen, maar hooguit losse stukjes van gedeeltelijk gelezen teksten, die vaak door elkaar lopen en bovendien door onze eigen fantasievoorstellingen veranderingen hebben ondergaan: flarden van boeken die we ons onjuist herinneren. Bayard illustreert dit schitterend met hoofdstukken als: “hoofdstuk IV: Vergeten boeken – waarin we, met Montaigne, de vraag stellen of een boek dat je gelezen hebt en geheel vergeten ben, en waarvan je zelfs vergeten bent dat je het gelezen hebt, nog wel een boek is dat je gelezen hebt.” Of nog: “Hoofdstuk II: waarin Balzac aantoont dat het des te gemakkelijker is iemand je mening over een boek op te dringen omdat het geen vast voorwerp is en dat zelfs een in inkt gedrenkt touwtje eromheen doen niet voldoende is om de levendigheid ervan tot staan te brengen.”En als die niet-lezers van jou dan nog niet overtuigd zijn van jouw punt, dan kan je misschien besluiten met Oscar Wilde, die stelde dat het lezen van een boek niet langer dan zes minuten mag duren, anders bestaat de kans dat je vergeet dat deze kennismaking in de eerste plaats een gelegenheid was om je autobiografie te schrijven.

Eén boek van Dimitri Verhulst per jaar is meer dan genoeg !

“Eén boek van Dimitri Verhulst per jaar is meer dan genoeg ! ” prijkt er aan het eind van de leeslijst van één van mijn kinderen. Even verdacht ik de leerkracht Nederlands ervan zich zorgen te maken om het pril geestelijk en literair welzijn van mijn spruit. En bovendien, we wonen nu eenmaal sinds kort in West-Vlaanderen, en teveel Oilsjters zou mogelijk het assimilatievermogen voor het West-Vlaams hebben aangetast.

En omdat de 21ste eeuwse Vlaamse leerkracht eendachtig de tijdsgeest geen tegenspraak duldt, werd dit nog eens aangedikt met een niets aan de verbeelding overlatend “een tweede boek van Verhulst betekent een nul.” Ik miste nog net een uitroepteken.

Misschien was dit een oproep tot het lezen van nóg betere boeken, dacht ik. Of beter, misschien was dit zelfs een oproep tot het tonen van jeugdig literair verzet: het lezen van een boek dat niet op die uit Vlaamsche klei opgetrokken leeslijst voorkwam. Een Kundera misschien ? Of een Borges. Of wat te denken van een Kawabata of … laten we het bij de lage landen houden: een Elsschot, Hermans, Claus of zelfs een obligate aanslag van Mulish? Geen van die auteurs prijkte immers op die leeslijst.

Maar nee. Dat zag de leerkracht Nederlands net iéts anders: “Wie een werk maakt uit de verkeerde leeslijst, dus de leeslijst van een andere leerkracht, krijgt ook een nul.” Ha, dacht ik, die leerkracht staat tenminste voor zijn/haar visie op het (weliswaar bijna uitsluitend Nederlands/Vlaams) literair canon. Echter, even maar, heel even. Toen verstilde ik, slikte en las: “Ik kan dat werk niet corrigeren omdat ik het niet gelezen heb”.

Een kleverige oproep aan de adepten van de prijzensticker

Deze zondag was er weer eentje van pure bibliofiele frustratie. Zondag is mijn dag. Een dag waarop ik m’n nieuw verkregen boeken classificeer, rangschik en in mijn catalogus inschrijf. Een bibliofiel minnend mens hoopt daar rust in te vinden. Tenzij … tenzij je je boeken koopt bij zo’n kwaadwillige boekverkoper die zijn prijzen noteert op zo’n in-stukjes-scheurende witte stickertjes, die hij dan natuurlijk net in het midden van de boekplaat plakt !!!

Beste boekverkoper, beseft u dan niet dat die afschuwelijke witte korsten zich met de grootste moeite laten verwijderen. Hoe kan uw boekminnend hart onbewogen blijven bij de wetenschap dat die stickers lepreuze wonden en resten slijm achterlaten waaraan zich het stof en vuil der eeuwen hecht?
Beste bibliofobe boekhandelaar en adept van de prijzensticker, ik verwens u vurig naar een uitzonderlijk kleverige hel !

Verhuizen

Verhuizen heeft zo zijn voordelen. Bij het legen van een archiefdoos uit een kast waarvan ik jaren de sleutel kwijt was, vond ik een stapel vergeelde notities met handgeschreven fragmenten uit een boek wat ik ondertussen – de titel eendachtig – haast vergeten was, maar wat misschien wel aan de oorspong van mijn obsessie voor boeken ligt: “Vergeten boeken – Literaire curiosa en rariora, boekenvrienden en bibliomanen” van Ed Schilders.
Wat me toen bezielde om met bewonderenswaardige volharding en hardnekkigheid bijna honderd vellen over te nemen uit dit schitterende boek, is me dertig jaar laten totaal vreemd. Mogelijk zit de jeugdige verveling van een vijftienjarige puber, het jongensinternaat in Oostakker met vier tot vijf uur verplichte studie én de toen nog onbereikbaarheid van een kopieermachine er voor iets tussen.
Die verbleekte fragmenten zette aan tot meer, maar het boek op de kop tikken bleek uiteindelijk moeilijker dan gedacht. Onbegrijpelijk en intriest is het dat zo’n fascinerend boek blijkbaar nooit een herdruk heeft mogen kennen. Waar lees je nog over onderwerpen als: Bestaan er vierkante cirkels ? Of, boeken gebonden in mensenhuid? Wie schreef de tekst voor het enige erotische marionettentheater? Waarom is het verboden in een kerk een vlo te doden? Hoe duur was een boek doorheen de geschiedenis? Het lijken me één voor één onderwerpen die zo in Interne Keuken kunnen. Laat het boek dan nog eens eindigen met een hoofdstuk over de mooiste boekenverzameling die denkbaar is, de bibliotheek die alleen in de verbeelding bestaat.
Beste Ed Schilders, ik ken u niet, en ik heb ook nooit nog iets anders van u gelezen, maar dit boek overtreft gelijkgezinde boeken van de hand van Gerrit Komrij of Bart Van Loo. De voorbije dagen liet u mij wentelen in nostalgie en melomanie, sentimenten die ik sinds lang weerde. Dertig jaar na dat u dit boek schreef wou ik dit even kwijt: bedankt !

Na racisme is nu ook armoede relatief.

Een jaar geleden wisten enkele prominente zeloten van de NVA ons te vertellen dat racisme relatief is. Vandaag trekt vicerector Danny Pieters van de Katholieke Universiteit Leuven en NVA lid, die lijn verder. Zonder blikken of blozen wordt niet alleen het onderscheid gemaakt tussen “goede” en “foute” armen (de goede gaan dankbaar door de knieën voor de toegeworpen kruimels), maar wordt armoede beschreven als relatief en niet relevant. Want “vandaag kunnen mensen die alles krijgen waar ze recht op hebben, op een min of meer treffelijke manier arm zijn.”

Op een “treffelijke manier” arm zijn, hoe doe je dat? Door te relativeren misschien ? Je bent tenslotte samen met een miljoen anderen arm in België. En zei Margaret Thatcher het al niet in de jaren tachtig: armoede is een fundamenteel karaktergebrek. Kortom, een “goede” arme zijn doe je dus kennelijk bij volle besef dat de oplossing bij het individu moet worden gezocht. Pas als je je realiseert dat jouw gevoel van armoede niet alleen relatief is (want vandaag kan je alles krijgen waar je recht op hebt, dixit D. Pieters), maar je bovendien zelf voor die armoede verantwoordelijk bent, dan – en alleen dan – ben je een waardige arme die het mededogen van vicerector Danny Pieters verdient.

Nu weet ik dat de geschiedenis van de Leuvense Universiteit teruggaat tot de late middeleeuwen. Maar kennelijk dateert de visie van z’n vicerector op armoede ook uit die tijd. Weg met dat linkse idee dat je armoede bestrijd met solidariteit. Armoede los je opnieuw op – zoals ten tijde van de armenhuizen – met liefdadigheid, liefst via particuliere giften, want hulp is weer helemaal een gunst. Weg ook met het idee werkloosheid te zien als een collectief probleem. Werkloosheid, dat is toch gewoon een kwestie van luiheid, te weinig “human capital”, niet ?

De tirade van Pieters in Knack doet denken aan oude woorden van George Orwell, die zich tachtig jaar geleden al afvroeg waarom “mensen aannemen dat ze het recht hebben tegen je te preken zodra je inkomen onder een bepaald niveau is beland.” Pieters is op die manier de verpersoonlijking van het nieuwe denken. Armoede is dan een weerspiegeling van verdienste. Wat de markt produceert, vinden we “natuurlijk”, en wat de politiek ermee doet via sociale herverdeling, zien we als kunstmatig. De eerste verdeling is een gegeven, de herverdeling is een kwestie van rechtvaardigheid. Of jaloezie.

Zo komt het dat de armen in de Orwelliaanse wereld van Pieters én aan het loket van de Sociale Dienst keer op keer moeten bewijzen dat ze onze steun echt verdienen. Ze moeten laten zien dat hun ziekte wel erg genoeg is, hun depressie wel zwaar genoeg en vooral dat ze gewoon pech hebben gehad. Dan, en alleen dan, hebben ze recht op Pieters’ aalmoes.

Vicerector Pieters, de goede armen danken u voor dit verheffende wereldbeeld. U toonde zich een waardig zwart-gele katholiek.

Woord en wederwoord.

Gisteren schreef ik uit oprechte verontwaardiging omtrent het ontslag van Dyab Abou Jahjah bij DS een korte tekst (zie hier). Die reactie stuurde ik vervolgens ook als lezersbrief naar Karel Verhoeven. Hij was zo attent uitgebreid op mijn email te reageren. Hieronder vindt u zijn reactie, en vervolgens mijn wederwoord:

1—–

On 16 Jan 2017, at 23:26, Karel Verhoeven wrote:

Beste meneer Van Branden,

Dank voor uw kritische reactie. Het was allerminst een evidente beslissing om Dyab Abou Jahjah niet langer als columnist van de krant te publiceren. U vindt mijn motivatie op de opiniepagina’s vandaag. Vorige week schreef ik er ook al een redactioneel commentaar over. Alles heeft te maken met context. De eenvoudige vraag is waar ‘any means necessary’ ons leidt in de precieze omstandigheden waarin Dyab Abou Jahjah de uitspraak lanceerde en wat dat impliceert. U vindt die omstandigheden in het stuk vandaag beschreven. In eer en geweten: ik kan die uitspraak in die omstandigheden niet verdedigen als deel van het democratische debat dat wij willen voeren. Natuurlijk moet de hoofdredacteur niet voor elke uitspraak van een columnist kunnen gaan staan. Maar geweld is een fundamentele kwestie. Ik merk trouwens dat geen van de verdedigers in opinieartikels op verschillende fora ‘any means necessary’ onderschrijven, ondanks redeneringen dat ze kan vallen binnen internationaal recht. Ze vinden dat deze uitspraak tot de vrije meningsuiting moet kunnen behoren. Ik ben het met hen eens. Dyab moet dat kunnen zeggen en schrijven. Ik zal vechten voor zijn recht dat te kunnen doen. Maar in de krant trekt ik de lijn elders.
Met vriendelijke groet,

Karel Verhoeven
De Standaard
Hoofdredacteur

2—–

Beste Meneer Verhoeven,

Oprecht dank voor uw reactie. Ik had er geen verwacht en apprecieer uw uitgebreid antwoord des te meer. Uw argumentatie vind ik echter een zwaktebod.

U wist natuurlijk best wat u drie jaar geleden in huis haalde. Uzelf en uw krant werden er sinds dag één fel om bekritiseerd. In de rand van vele debatten deed Abou Jahjah doorheen die drie jaar op allerlei sociale media vele voor discussie vatbare uitspraken. De “any means necessary” uitspraak was daarbij niet eens één van de meest controversiële. Daarom kan ik me niet van de indruk ontdoen dat uw beslissing eerder moet gezocht in een toegeven aan de niet aflatende en steeds luider klinkende kritiek van een deel van uw lezerspubliek, de eigenaren, uw adverteerders, en niet in het minst een aantal NVA-politici. Mocht deze factoren absoluut geen rol hebben gespeeld in uw beslissing, dan excuseer ik me graag voor deze hypothese.

Verder valt op te merken dat u Abou Jahjah afrekent op basis van een twitter bericht, en niet op basis van zijn uitspraken in voorbije columns. Ik kan alleen maar hopen dat mijn werkgever (een internationaal software bedrijf) geen aanstoot neemt dat zijn regionaal directeur (ondergetekende) uiterst linkse standpunten inneemt en zich uitspreekt tegen Trump, die zij openlijk steunen. Voor ik het weet wordt ik ontslagen. U vindt dat mogelijk niet vergelijkbaar, maar het is het natuurlijk wel. Velen doen in de vlaag van het moment controversiële uitspraken op sociale media. Weinigen worden er op afgerekend. Nog minder worden er voor ontslagen.

Met uw beslissing stapt u in een trend die al een paar jaar zichtbaar opgang maakt, namelijk het verschuiven van onze kijk op vrije meningsuiting van mogelijk subjectief schadelijk voor het individu naar zogezegd objectief schadelijk voor de maatschappij. Op het eerste zicht lijkt dit een verdedigbaar standpunt. In werkelijkheid kampt deze nieuwe visie op de vrije meningsuiting met dezelfde en evenveel problemen als elke andere roep tot beperking van dit fundamenteel recht. Het idee dat het spuien van haat en het pleiten voor geweld schadelijk is voor de maatschappij is niet alleen kortzichtig, maar ook feitelijk onjuist. Hoe pijnlijk, schofferend of gevaarlijk de ideeën van sommigen ook mogen zijn, toch is het in ons collectief voordeel iedereen een stem te geven.

U heeft drie jaar geleden met volle kennis van Abou Jahjah’s opinies en vroegere uitspraken beslist hem die stem te geven. Het sierde u en uw krant. Het had u vervolgens nog meer gesierd wanneer u zich in uw opiniestuk fel had uitgesproken tegen Abou Jahjah, om hem vervolgens de kans te geven zijn standpunt te verduidelijken en eventueel te nuanceren. Nu plaatst u hem uit het centrum van de discussie. Tuurlijk zal About Jahjah nog steeds zijn stem vinden. Alleen wordt het nu vermoedelijk preken voor eigen parochie. En op die manier hebt u uw eigen lezerspubliek en bij uitbreiding Vlaanderen een kritische stem ontzegt.

U stelt voor het recht op vrije meningsuiting te willen vechten. In deze extreme tijden zal uw belofte ongetwijfeld nog meermaals getoetst worden. Ik hoop dat het dan wel de moeite zal zijn.

Vriendelijke en oprechte groeten,
Bruno van Branden.

Vaarwel.

Ik hield van haar ouderwetse degelijkheid: ’s avonds digitaal, op zaterdagochtend in ouderwets papier en op zondag in bad op nu al de derde iPad – de vorige twee verdroegen het badwater niet.
Vooral de vrijdagse boekenbijlage was me dierbaar. Vaak resulteerde dat op zaterdag in een mailtje naar Gert Broens (van Boekhandel Limerick) met een nieuwe lijst aan te kopen boeken.

Nu wist ik nog wel dat er aan die standaard een geel randje zat. De contouren van het avv-vvk kruis werden soms aardig zichtbaar. Paul Goossens’ en Marc Reynebeau’s columns waren mijn tulband van Midas. En toen, plots, was daar – wekelijks nog wel – Dyab Abou Jahjah. Die columns – waar ik het overigens vaker niet dan wel eens mee was – susten eindelijk m’n ietwat linkse geweten, en lieten het toe dat ik met gezond appetijt op zaterdag de boekenbijlage mocht verorberen.

Dat zaterdagse feestmaal is nu niet meer. Voorbije week besliste Verhoeven plots dat het vrije woord niet voor iedereen is. Wel voor Mia Doornaert, die met de regelmaat van de klok opereert als de door Louis Vuitton opgetutte spreekbuis van Netanyahu, maar niet voor een Libaneese columnist die de lijn trok tussen terreur en legitiem verzet tegen een bezettingsmacht. Per vandaag reste dan ook geen andere optie dan mijn abonnement op De Standaard stop te zetten. Vaarwel boekenbijlage. Vaarwel Marc & Paul. Morgen wordt het dus De Morgen.

Bruno van Branden.

Het gladde ijs van de zomerende NVA

Bruno van Branden.

Het lijkt wel of de NVA de zomervakantie niet genegen is. Je kon deze week geen krant openslaan of je vond er wel een of ander betoog over de inperking van de vrije meningsuiting. Naargelang het intellectueel kaliber van het desbetreffende NVA kopstuk varieerde de meningen tussen nietszeggende gemeenplaatsen op Twitter van de hand van De Ridder tot een zes pagina’s tellend rafelig betoog over de noodzaak tot inperking van de vrije meningsuiting van de hand van Peter de Roover. Die ziet geen graten in het monddood maken (lees: vervolgen) van onze “binnenlandse vijanden”, want we “zijn in oorlog”, en “elke vijand telt bondgenoten in het binnenland. Die worden ook altijd bestreden.” Vervolgens gaat De Roover ongegeneerd verder: “Collaborateurs moeten worden bestreden, ook als ze zich beperken tot woorden. Wie die basisregel negeert, rest slechts het lot de oorlog te verliezen.”
Toen ik dit las had ik gelukkig net mijn koffie op. Dat redde de ochtendkrant. Maar mijn humeur viel niet meer te redden. Niet zozeer omwille van zoveel onkies truïsme geëtaleerd door de fractievoorzitter van een partij die, gezien haar onweerlegbare historische banden met de collaboratie tijdens WOII, zich des te meer zou moeten bewust zijn van de gevolgen van zulke oorlogsretoriek – dat de NVA met graagte het verleden van zijn leden bagatelliseert is genoegzaam bekend – maar wel omwille van de apodictische gebrekkigheid van zijn redenering. En omdat er aan uw en mijn vrijheid wel een paar woorden mogen worden vuilgemaakt, is een analyse van De Roover’s marginalia mijn vrije vrijdagavond wel waard. We zullen er dus maar aan beginnen:

Vooreerst laat De Roover, in navolging van zijn partijgenoot Jambon (ook niet verlegen om enige gemeenplaats), uitschijnen alsof we in oorlog zijn. Mogelijk is het De Roover ontgaan dat het eigenste gebruik van de term “oorlog” impliceert dat je dat bent tussen twee (of meer) volken. Ik geef De Roover het voordeel van de twijfel, maar tenzij het zijn bedoeling is te laten uitschijnen dat “we” in staat van oorlog zijn met “de” moslims, is het oneigenlijk gebruik van de term “oorlog” niet alleen feitelijk onjuist, maar bovenal onverantwoordelijk, onkies en verdelend.
Erger is het gegeven dat De Roover koud en schaamteloos voorstelt om “collaborateurs” te “bestrijden”, ook als die hun ideeën enkel met woorden toegenegen zijn.
Een mens zou denken dat we 70 jaar na de laatste wereldbrand iets hebben geleerd uit de vergissingen die we toen maakten (het collectief opsluiten van alle Japanners in de VS, de repressie van De Roover’s voorgangers bij de bevrijding, etc), maar niet zo scherprechter Peter De Roover. Die vindt zich, de inquisitie gelijk, unilateraal gemachtigd te bepalen wie de witten zijn, en wie de zwarten. Met de tijdsgeest aan zijn kant voelt hij zich gerechtigd een van de belangrijkste pijlers van onze rechtstaat met de voeten te treden, namelijk het recht op vrije meningsuiting, ongeacht hoe schofferend, schokkend of van de pot gerukt die ideeën ook mogen zijn. Hij stapt daarmee in een trend die al een paar jaar zichtbaar opgang maakt, namelijk het verschuiven van onze kijk op vrije meningsuiting van mogelijk subjectief schadelijk voor het individu naar zogezegd objectief schadelijk voor de maatschappij. Het idee is dat wanneer het aanzetten tot haat een bepaald niveau van alomtegenwoordigheid in een samenleving bereikt, de vrije meningsuiting moet worden beperkt om ervoor te zorgen dat de participatieve rechten van iedereen worden beschermd. Op het eerste zicht lijkt dit een verdedigbaar standpunt. In werkelijkheid kampt deze nieuwe visie op de vrije meningsuiting met dezelfde en evenveel problemen als elke andere roep tot beperking van dit fundamenteel recht.
Om er maar een paar te noemen: Wie bepaald wat aanvaardbaar is en niet, en op welke basis ? Wat is de sociale kostprijs van het brandmerken en stereotyperen van minderheden als gevaarlijk, minderwaardig of indigent ? Of nog, wat zijn de implicaties wanneer je de betrokken partijen het recht ontzegt te reageren op en zich te wapenen tegen haatpredikers en fundamentalisten ? En waarom expliciet het verspreiden van moslim fundamentalisme verbieden, terwijl je er slechts twitter en Facebook op moet naslaan om overwelmd te worden door vuilspuiterij, rabiaat racisme en bakken ranzigheid ? Is het trouwens niet schadelijk voor de samenleving klimaatontkenners hun ding te laten doen ?
Het idee dat het spuien van haat schadelijk is voor de maatschappij is niet alleen kortzichtig en bekrompen, maar ook feitelijk onjuist. Hoe pijnlijk, schofferend of gevaarlijk de ideeën van sommigen ook mogen zijn, toch is het in ons collectief voordeel iedereen een stem te geven, want in een klimaat van vrije intellectuele uitwisseling worden hatelijke en gevaarlijke ideeën weerlegd en in diskrediet gebracht. Op die manier gaan ze niet ondergronds, zijn ze controleerbaar en te bestrijden. Het genie van de open samenleving is dat deze gebruik maakt van het hele scala van openbare kritiek, waaronder beledigende en kwetsende uitspraken, en zo op een gedecentraliseerd wijze fanatisme ontmaskerd en onze westerse waarden verdedigd. Verwerpelijk gedachtegoed verdwijnt immers nooit uit de hoofden door het te verbieden.

Als De Roover in een zeldzaam moment van verlichting in zijn betoog poneert dat ons samenlevingsmodel “geen stand zal houden als we het niet actief verdedigen”, dan heeft ie overschot van gelijk. Het probleem van De Roover en bij uitbreiding de NVA én alle voorstanders van de inperking van het vrije woord, is dat ze nooit duidelijk kunnen maken waar de lijn te trekken tussen het verspreiden van haat enerzijds en het uiten van uitgesproken kritiek anderzijds, noch wie dan wel gekwalificeerd mag zijn om ze te trekken. De reden is duidelijk, er is geen lijn te trekken. Scherpe sociale kritiek van het soort dat we nodig hebben om onze maatschappij te boetseren is immers vaak pijnlijk en confronterend, en verrassend vaak bedoeld kwetsend te zijn. Of zoals de historicus en filosoof David Hull ooit zei: “Scientists acknowledge that among their motivations are natural curiosity, the love of truth, and the desire to help humanity, but other inducements exist as well, and one of them is to get that son of a bitch.”

Bruno van Branden

Audiofiele beslommeringen

Als veertiger ben ik opgegroeid met de platendraaier, bandopnemer en het cassettedeck. Ik word helemaal warm als ik terugdenk aan de uren die ik vertoefde voor de Philips bandopnemer van mijn vader, die hij in ’68 voor moeder had gekocht, zodat ze in “long-play” 6 tot 8 uur lang onafgebroken muziek kon luisteren. Muziek in stereo, opgenomen van 45 toeren platen, met stevig wat ruis en gekraak. Maar dat namen we er graag bij.

Jarenlang heb ik die audio ervaring uit mijn kindertijd nooit meer kunnen evenaren, ondanks mijn twintigduizend euro kostende audio installatie. Die installatie had een haast perfect geluid, en toch miste ze iets.

Dus ging ik het voorbije jaar aan de slag, in de hoop weer iets terug te krijgen van die magie uit m’n kindertijd. En ik moet zeggen, het is me grotendeels gelukt. Vandaag is mijn audio installatie objectief gezien waarschijnlijk heel wat minder goed, maar heb ik weer iets teruggevonden van de magie die ze kwijt was. Audiofielen zullen opmerken dat ik er eenvoudigweg niet-audiofiele elementen aan heb toegevoegd. En ze hebben waarschijnlijk gelijk. Maar ik herbeleef wel mijn kindertijd, terwijl ik toch geniet van alle voordelen die de digitale revolutie ons heeft gebracht. Digitaal werd gecombineerd met analoog, met de volgende opstelling als resultaat:

Mac Pro

M’n allernieuwste aanwinst: de splinternieuwe Mac Pro 6 core Intel Xeon E5 met 12MB L3 cache en Turbo Boost tot 3,9 GHz, 32 GB 1866MHz DDR3 ECC geheugen en 1 TB flash opslag. De perfectie benaderende digitale audio uitgang is verbonden met de Musical Fidelity X-DAC V3, terwijl m’n gedigitaliseerde muziekcollectie zich op een Drobo Pro bevind.

macpro

Drobo Pro

De Drobo Pro met zijn 8 harde schijven van 4 TB elk is via twee iSCSI ethernet kabels direct verbonden met de Mac Pro. De Drobo Pro bevat m’n volledige iTunes collectie in AIFF formaat, rechtstreeks gekopieerd van de originele CD’s of aangekocht via hdtracks.com.

drobopro

Musical Fidelity X-DAC V3

Deze digitaal/analoog 24 bits omzetter ziet er niet echt spannend uit: een bescheiden kastje van 18 x 9 x 21 cm met vier kleine blauwe LED’s aan de voorkant. De LED’s geven de aanwezigheid van netspanning aan, welke ingang actief is en of de converter het digitale signaal ontvangt. De achterzijde is evenmin spannend. Een Toslink ingang, een S/PDIF (coax) ingang, een S/PDIF uitgang om het digitale signaal onveranderd door te zetten, een DIN plug voor de externe voeding en tenslotte cinch-bussen voor het linker en rechter analoge signaal. De ingangen zijn “auto sensing”: de ingang die het eerste een signaal ontvangt is de winnaar. De voeding wordt geleverd door een Musical Fidelity X-PSU voeding (zie verder).

xdac

Zoals gezegd, de X-DAC ziet er niet echt spannend uit. Maar wat een geluid! Met zijn 24 bit Delta-Sigma met 8 maal oversampling en Burr Brown DSD1792 converters heeft ie een totale jitter lager dan 135 pS! Bovendien maakt ie van elk binnenkomend signaal een intern signaal van 24 bit/192 kHz voor de conversie start. Daarmee wordt een signaal/ruis verhouding bereikt van 120 dB en een resolutie tot -97 dB. Tot -96 dB is de converter linear op 0.1 dB nauwkeurig.

De X-DAC V3 is in mijn opstelling zowel aangesloten op een Marantz XXXX CD speler (die enkel als loopwerk wordt gebruikt), als op mijn Mac Pro. De X-DAC stuurt dat alles naar mijn buizenversterker, de PrimaLuna Prologue One. Tussen de versterker en de X-DAC V3 staat nog een Musical Fidelity X-CAN V3, waarmee mijn Sennheiser HD800 hoofdtelefoon wordt aangestuurd.

In die combinatie is de weergave van mijn favoriete album, de Cello Suites van Johan S. Bach, in live-uitvoering van Mstislav Rostropovich, gewoon subliem. Mijn XXX luidsprekers verdwijnen uit beeld en de cello klinkt levendig, kamervullend en adembenemend mooi. Zelfs als ik de muziek heel zacht zet blijft er voldoende zeggingskracht en blijft de muziek verheven boven de doodstille achtergrond die slechts podiumgeluid laat horen als stoorzender. De natuurlijke klank van de DAC geeft een illusie van een live optreden, al moet gezegd dat de xxx buizenversterker hier ongetwijfeld ook voor iets tussen zit.

Musical Fidelity X-CAN V3

Indien u de X-CAN vV3 nog niet hebt kunnen ervaren, dan moet u dat eerstdaags zeker doen. Tenslotte, al wat je daarvoor nodig hebt zijn je oren, de ruimte tussen hen (in mijn geval en volgens mijn echtgenote; heel veel), en een willekeurige hoofdtelefoon die je reeds goed kent. Ongeacht de kwaliteit van die hoofdtelefoon zal het verschil tussen met of zonder X-CAN je verstelt doen staan.

xcanv3l

Combineer de X_CAN V3 met (volgens mijn bescheiden mening) de beste hooftelefoon ooit gemaakt, de Sennheiser HD800, en je beland in het walhalla voor audiofielen. Op zijn opvolger na, de X-CAN V8 (er zijn nooit V4 tot V7’s verschenen), is dit de beste hoofdtelefoonversterker die geld kan kopen. En in dit geval is dat niet eens veel: je vind reeds X-CAN’s op eBay te koop voor 300 Euro!

Musical Fidelity X-PSU V3

Zowel de Musical Fidelity X-DAC als X-CAN zijn perfect gelukkig met hun eigen voeding, al moet gezegd dat die er wat goedkoop aandoend uitzien. Maar sluit ze aan op de X-PSU, en het is alsof je je hele audio-installatie opwaardeerd. Je krijgt er plots heel wat meer bas bij, het weinige ruis dat enkel nog hoorbaar was via de Sennheiser HD800 wordt geëlimineerd, en het hele geluidsbeeld wordt nog een stuk beter. Ik had nooit kunnen denken dat een externe voeding zo’n effect kon hebben op de geluidskwaliteit van de hele installatie.

SX_PSU

Sennheiser HD 800

Een mens moet een beetje gek zijn om 1800 € te betalen voor een hoofdtelefoon. Maar de HD 800 is dan ook zonder twijfel de beste hoofdtelefoon ooit gemaakt. Ondanks het feit dat het één van de grootste hoofdtelefoons is die ik ooit bezat, is het draagcomfort van de HD800 subliem: de pasvorm is eerder aan de losse kant, de hoofdband laat zich ook na verschillende uren amper voelen, en de royaal bemeten oorpads – ze bedekken zelfs een groot deel van mijn kaken – zorgen ervoor dat er nergens vervelende drukpunten ontstaan.

sennheiser

Ronduit uniek is dat de HD 800 niet alleen een geluidsbeeld neerzet waarnaast Les Champs Elysee een smal steegje lijkt, maar dat er ook sprake is van een echt gevoel van diepte. Dichter bij een eigen zetel in je favoriete concertzaal kom je niet met een hoofdtelefoon. Als de HD 800 één nadeel heeft, dan is dat echter niet zijn schuld, maar het gevolg van zijn perfectie: De Sennheiser kan haast dienst doen als stethoscoop om de gezondheid van de weergaveketen te controleren. Schort er iets, dan laat zich dat meteen horen. Die openheid kan voor magie zorgen als alles goed zit. Maar o wee als er iets schort. Desalniettemin, groots in alle opzichten, deze Sennheiser HD800.

PrimaLuna Prologue One

Jaren lang zwoer ik bij het gebruik van voorversterking. Tot ik de PrimaLuna Prologue buizenversterker op een zondag in een obscuur zaaltje ergens in Nederland hoorde. 24 Uur later stonden mijn twee 50 jaar oude mono Quad pre-amps op eBay, en was ik de trotse eigenaar van de PrimaLuna Prologue One, bizar genoeg de tweede versie van dit model. Deze geïntegreerde buizenversterker produceert meer geluidsniveau dan ooit gezien bij een 2 x 35 watt geïntegreerde versterker. Met de volumeknop op 1/5 de van zijn draaicirkel laten mijn B&W luidsprekers zowat alles dansen wat min of meer los staat. En ja, de Prologue One is een huizenversterker!

FIXIN
FIXIN

Gek genoeg, en tot mijn grote tevredenheid, kleurt de Prologue One amper. De PrimaLuna beschikt niet over een bass- of trebleregeling en geeft je ongezouten weer wat je erin stopt. Sprankelend hoog en diep laag, hij doet het allemaal. Hoe een span EL34-buizen per kanaal zo los kan gaan is moeilijk te bevatten. En dit voor de belachelijke prijs van net geen 1000 Euro! Het spijt me voor de diverse Britse en Italiaanse genieën, maar volgens mijn oren heeft deze versterker geen rivalen onder de 5000 Euro.

Transrotor Avorio 25/60

Transrotor maakt de zowat de beste, maar ook de duurste platenspelers die er te koop zijn. Als u een idee wil hoe duur het kan, lees dan even dit artikel.

Maar ook hun instapmodel, de Avorio 25/60 mag er zijn. Ik kocht de Transrotor Avorio 25/60 nu ongeveer 5 jaar terug bij Audiophile op de Place de Paris in Luxemburg tweedehands voor 3500 Euro, en ik heb het me nooit een seconde beklaagd. De Avorio heeft een geluid welke zijn gelijke niet kent: transparant, accuraat, resonantieloos en gewoon betoverend. En met zijn acryl basis, losse motor en 6 cm dikke roestvrij stalen plateau ziet hij er gewoon sexy uit. Oordeelt u zelf; er bestaan lelijkere platendraaiers, niet?

Transrotor_Avorio_25_60_P_1200

Musical Fidelity X-LPS V3

Een goeie platendraaier zoals de Avorio kan niet zonder een afzonderlijke voorversterker. Daar zorgt de Musical Fidelity X-LPS V3 voor. In strakheid van het laag, de weergave van de opnameruimte en de betrokkenheid blijft deze X-LPS V3 onovertroffen in zijn prijsklasse. Geloof me, onder de 1000 Euro vindt u geen betere voorversterker voor uw platenspeler. Met een beetje geluk vindt u ze trouwens momenteel tweedehands op eBay voor amper 250 €.

musicalfidelity_xlps3

De B&W (Bowers and Wilkins) Nautilus 805

oor mij bestaan er geen betere luidsprekers, of je moet opteren voor electrostaten, iets wat gezien de geringe oppervlakte van mijn luisterruimte (4 x 8 meter) geen optie was. Met hun vrijstaande en kostbare 2,54 cm diamant hoge toon eenheid en een keflar membraan produceren ze een prachtig geluid met genoeg bas voor deze kleine ruimte, helemaal in overeenstemming met de klankkleur van de versterker en DAC.

b_w_805s

Mijn collectie Revox en Studer bandopnemers

Bandopnemers hebben voor mij altijd iets magisch gehad. Zoals reeds aangehaald herinneren ze me niet alleen aan mijn kinderjaren, maar ze bezitten dat typische “studer” geluid, dat je uit de duizenden herkent eens je enkele uren met een Revox hebt doorgebracht. Geen CD kan tippen aan de kwaliteit van het geluidsignaal van een Revox uit de jaren ’70 of ’80. Ik bezit er een tiental, in verschillende stadia van onderhoud. De mooiste vindt je hieronder afgebeeld.

De Revox G36

De oudste Revox die ik bezit. Mijn exemplaar dateert van 1963, en is mechanisch in goede staat. De koppen zijn daarentegen erg uitgesleten, en dringend aan vervanging toe. De geluidskwaliteit van deze machine in zijn huidige staat kan makkelijk concurreren met een hedendaagse 256kb MP3 track, maar klinkt veel mooier en voller, dankzij de lampen.

1_046_046752_Revox_G36

De Revox A77 MK 1

De eerste reeks van de legendarische A77. De beatles, de Stones en ongeveer alle jaren zestig artiesten hebben met een A77 2 track opnamen gemaakt. Mijn A77 is een MK 1 model, in goede staat. De waarde ligt tussen de 1000 en 1500 Euro.

 

Revox_A77__snare_514d982b54a73

De Revox B77 MK3

Deze B77 wordt nog wekelijks gebruikt. Ik bezit een 200 tal banden waarop ik regelmatig hedendaagse digitale muziek op overneem, om het vervolgens via de B77 terug af te spelen. De Revox B77 is ideaal voor het beluisteren van Jazz, Blues en R&B uit de jaren zestig en zeventig, en neemt je zo terug naar die tijd.

PR99-MKIII-1